A.K.P ve YANDAŞLARI NEDEN VESAYET KARŞITI SÖYLEMLER İÇİNDE?

A.K.P ve YANDAŞLARI NEDEN VESAYET KARŞITI SÖYLEMLER İÇİNDE?

Adalet Kalkınma Partisi ni kuran zevat, parti tüzüklerine “vesayetçi zihniyetten” Türkiye’yi kurtarmayı vaat etmişti. Bizim mazlum Türk Milletine de ordunun siyaset üstünde vesayeti olduğuna ve bunu Avrupa Birliğine girmemize engel olduğuna bu yüzden ülkemizin sıkıntılardan kurtulmadığını söylemişlerdi. Halkımızda doğal olarak bu propagandaya inandı. Oysaki gerçekler hiç de öyle değildi…

“Vesayet” kavramı “vasi” kelimesinin çoğulu olup, bir şeyi müdafaa etmek “korumak” anlamına gelir. Atatürk Cumhuriyeti kurulunca Sivas Kongresinde Amerikan mandasını, İngiliz mandasını savunanlar Cumhuriyete bayrak açmıştı. Atatürk’te onlara “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olacaktır” cevabını vermiştir. O Cumhuriyet kadınların “vasisi” olmuş kadınlara oy kullanma hakkı vermiştir. O Cumhuriyet Alevilerin “Vasisi” olmuş, Alevilere vatandaşlık hakkı vermiştir. O Cumhuriyet halkın “vasisi” olmuştur. Doğrudur Cumhuriyet baştan sona “vesayet rejimidir.”
Mondros Mütarekesi ile işgal edilmiş ülkeyi kurtaracak kimse bulunmayınca, İttihatçılarda Alman denizaltısına binip kaçınca “Vasi” olarak ortaya Mustafa Kemal çıkmıştı. Erzurum Kongresini toplayan vatanseverlerde ülkeyi işgalden kurtarmaya ant içmiş “vasilerden” oluşmaktaydı. Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarının hepsi iflah olmaz “vasilerden” oluşmaktaydı. İşgal ordularına “vasilik” duyguları ile bayrak açan, ayağında çarığı bile olmayan Anadolu Türkünün dünya milletlerini kendine hayran bırakacak derecede çılgın “vasiler” olduğunu biliyoruz. Ülkesini seven, düşman işgalinden koruma duyguları besleyen herkes sıfat olarak “vasidir”. Bu “vasiler topluluğunun kurduğu Cumhuriyet tabi ki vesayet sistemi olacaktır. Bunun neresi ayıptır?

A.K.P ve YANDAŞLARI NEDEN VESAYET KARŞITI SÖYLEMLER İÇİNDE?

Allah’ın sıfatı “ya vasidir.” Allah kullarına ne kadar korumacı ne kadar “vasi” ise, Türk eşine, çocuğuna o kadar “vasidir.” Allah ne kadar “vasi” ise, Anadolu Türkü vatanının o derece “vasisidir.” Allah’ın varlığı nasıl sorgulanmaz ise Türk Milletinin vatanı için kaygılanması, vatanını koruması “vesayetçi” olması da sorgulanamaz.
Dünün “vesayetçi” Kuvvay-i Milliyecilerinin karşısına dikilen işbirlikçi Damat Feriler, Anzavurlar, Delibaşlar “vesayet düşmanlarıydı”. Türk Milletinin “vesayetçi” damarına çatan işgal kuvvetleri denize dökülürken, fakir Türkler Sevr Anlaşmasını yırtıp yedi düvele diz çöktürürken o tarihte 60 Milyon nüfusu, ağır sanayisi dünyanın en güçlü ordusu olan Almanlar, Versay Anlaşmasını 1936 yılına kadar yırtamamışlardır. Ayağında çarığı olmayan Türk 3 yılda “vesayetçi” tabiatı sayesinde düşmana diz çöktürürken nüfusu bizden altı kat daha fazla olan Almanlar “vesayetçi”, korumacı, vatansever, olamadıkları için “Kurtuluş Savaşı” dahi yapamamışlardır.

A.K.P ve YANDAŞLARI NEDEN VESAYET KARŞITI SÖYLEMLER İÇİNDE?

Adalet Kalkınma Partisi; Kahraman ırkıma bir gül derken Mehmet Akif Ersoy’da vesayetçi duygulara hitap ediyordu. Bu şaşkınlar devlet ve Türklüğü yıkmak için “Vesayet Rejimine” karşı savaş yürütmektedirler. Ulusal birliğimizi, vatanın bekasını müdafaa eden vasileri “Ergenekoncu, Balyozcu” adları ile tutuklarken Habur’da vatan hainlerine özel mahkemeler kurup, Apo’nun köpeklerini davul zurnayla karşılamaktadırlar. Türklüğe ait bütün değerlere “vesayetçi” yaftası ile saldırıp ulusal direncimizi kırmaya çalışmaktadırlar. Bunlar Şeyh Sait, İskilipli Atıf gibi vatan hainlerini mazlum ilan edip vatansever Türk generallerini tutuklayıp orduyu güçsüz düşürerek düşmanla el ele psikolojik harp yürütmektedirler.
Biz zaten yapılan bütün ihanetlerin farkındayız. Ayrıca geçmişten günümüze bu ihanetlerin nihai hesabını bu münafıklardan sormaya ant içmişiz. Bizim sözümüz çabuk kanan Türk Milletinedir. Türk Milleti bu içi boş propagandaları anlamalıdır. Muhalefet ve kanaat önderleri halka anlatmalıdır. Çünkü her Türk vatanını korumak ile görevli bir “Vasidir.” Hiç birimiz ülke soyulurken, bölünürken “sen kenara çekil, vesayetçilik yapma” sözüne tahammül edemeyiz. Türk Milleti biri gelse elindeki telefonu alsa kıyameti kopartırsın. Adam seni “vesayetçi” olarak azarlayarak gelip namusun olan vatanını alıyor!! Sen hala uyuyorsun rwm.

Adalet Kalkınma Partisi; Hırsız, arsız, vatansız siyaset bezirgânları diyor ki; “Ben ülkeyi yağmalayacağım, soyacağım, Kıbrıs’ı satacağım, bölücülerle anlaşacağım, sen sesini çıkartıp “Vesayetçilik” yapmayacaksın. “Sizi bilmem ben son nefesimi verene kadar “vesayetçilik yapacağım. Vesayetçi olmayanında kişiliğinden, adamlığından şüphe edeceğim..” 06.01.2012
Silivri 1 No’lu Ceza Evi
Semih Tufan GÜLALTAY

Search

+